MI6

mi6_blysk

Zaawansowane właściwości dodatkowe nawozu MI6:

 1. Dostarcza roślinom składniki pokarmowe szybciej i skuteczniej, tworząc optymalny bufor dla większości mieszanin zbiornikowych. Zawiera niezwykle cenny dla roślin magnez.
 2. Posiada indykator (wskaźnik kolorymetryczny) pH roztworu – w prosty i błyskawiczny sposób, bez użycia skomplikowanej aparatury pozwala określić osiągnięcie optymalnych właściwości roztworu, nadając mu charakterystyczną jasnomalinową barwę (pH 4,5–5,5).
 3. Własności adiuwantu – wspomaga skuteczność działania wprowadzanej substancji czynnej.
 4. Ułatwia mieszalność, ogranicza ryzyko chemicznego rozkładu środków ochrony roślin.
 5. Aktywator wnikania cieczy w głąb roślin.
 6. Zwiększa odporność roślin na stres suszy oraz niskich temperatur.

Mineralny nawóz dolistny MI6 z powodzeniem może być stosowany we wszystkich uprawach rolniczych i ogrodniczych.
MI6 został opracowany i jest produkowany w Polsce.

skala ph

Kategorie: ,

Opis produktu

Zawartość składników pokarmowych: % m/m

Azot (N) całkowity 3% m/m
Azot (N) w formie amidowej 3% m/m
Pięciotlenek fosforu (P2O5), rozpuszczalny w wodzie 15% m/m
Tlenek magnezu (MgO), całkowity 5% m/m
Trójtlenek siarki (SO3), całkowity 9% m/m

 

Zaawansowane właściwości dodatkowe nawozu MI6:

 1. Nowa, ulepszona formuła, wzbogacona o Mg i S
 2. Indykator [wskaźnik kolorymetryczny] pH
 3. Własności adiuwantu
 4. Silne właściwości buforujące w obrębie pH 5
 5. Aktywator
 6. Zwiększa odporność roślin na stres

Dodatkowe informacje

Dosępne opakowania

1L, 5L, 20L

Ulotka

Pobierz

Certyfikaty

Video

Instrukcja stosowania:
MI6 jest płynnym nawozem wieloskładnikowym zalecanym do stosowania we wszystkich uprawach rolniczych i ogrodniczych. MI6 dodany do wody powoduje zmianę jej zabarwienia, co pozwala wzrokowo ocenić pH roztworu przy użyciu skali kolorymetrycznej umieszczonej na etykiecie. Kolor wody powinien stać się jasnomalinowy, co odpowiada wartości pH około 5.
Przygotowanie cieczy: Do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą i przy włączonym mieszadle dodawać powoli nawóz MI6 w ilości 50 ml nawozu na 100 l wody do momentu zmiany jej zabarwienia na kolor jasnomalinowy. Następnie dopełnić zbiornik wodą i odpowiednią ilością nawozu pozwalającą utrzymać i zachować malinową barwę. Orientacyjna dawka nawozu, w zależności od twardości i pH wody, wynosi: 50–150 ml na 100 l wody. W przypadku łącznego stosowania nawozu MI6 z innymi preparatami najpierw w zbiorniku opryskiwacza należy przygotować roztwór nawozu, a następnie dodawać kolejne środki. Przed zmieszaniem nawozu MI6 z innymi nawozami i/lub środkami ochrony roślin wykonać próbę poza zbiornikiem opryskiwacza. Uwaga: Aplikację dolistnie przeprowadzać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, zwracając szczególną uwagę na kondycję roślin oraz warunki pogodowe w trakcie zabiegu. Nie stosować na rośliny w warunkach silnego stresu pogodowego oraz w słabej kondycji (zwiędnięte, uszkodzone).

Orientacyjne dawki nawozu:
50–150 ml nawozu MI6 na 100 l wody

Zasady przechowywania:
Nawóz MI6 należy przechowywać w miejscu suchym i nienasłonecznionym, w zakresie temperatur od +5°C do 40°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, zwierząt domowych i gospodarskich, z dala od źródeł wody i żywności.