agrami_produkt4

MoMI

momi nazwa

MoMI jest płynnym nawozem dolistnym o wysokiej zawartości molibdenu przeznaczonym do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. MoMI to aż 100 g molibdenu w 1 I produktu. Wysoka koncentracja ułatwia precyzyjne dawkowanie szczególnie w przypadku roślin wrażliwych na niedobory molibdenu takich jak: rzepak, kapusta, kalafior, brokuł, szpinak, sałata, groch i fasola (plantacje rolnicze i warzywnicze), koniczyna, pomidor, róże, brzoskwinia. Molibden reguluje przemiany azotu w ro­ślinach. Jego niedobór w roślinach prowadzi do gromadzenia się dużej ilości azotanów, co niekorzystnie wpływa na jakość plonów, niższą wartość pokarmową białka. Reguluje również przemiany fosforu w roślinie. Molibden jest szczególnie niezbędny, gdy stosuje się duże ilości nawozów w formie amonowej. Przyswajalność molibdenu zawartego w glebie dla roślin uprawnych dramatycznie spada wraz ze wzrostem jej zakwaszenia. Molibden osłabia toksyczne działanie jonów glinu, jak również łagodzi skutki zaburzenia równowagi pomiędzy składnikami w roślinach.

Nawozy o wysokiej koncentracji mikroelementów do stosowania w roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych celem szyb­kiego usuwania widocznych i ukrytych symptomów niedoboru mikroelementów oraz ich fizjologicznych i produkcyjnych skutków. Płynna forma i duża koncentracja pojedynczych mikroskładników umożliwia precyzyjne dawkowanie wg potrzeb roślin i spodzie­wanych plonów.

MoMI został opracowany i jest produkowany w Polsce.

 

Opis produktu

Płynny nawóz dolistny o wysokiej zawartości molibdenu przeznaczony do stosowania w roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych celem szybkiego usuwania widocznych i ukrytych symptomów niedoboru mikroelementów oraz ich fizjologicznych i produkcyjnych skutków.

Zawartość składników pokarmowych: % m/m

Molibden rozpuszczalny w wodzie 10% m/m

Dodatkowe informacje

Dosępne opakowania

1L, 10 L

Ulotka

Pobierz

Certyfikaty

Uwaga: Aplikację dolistnie przeprowadzać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, zwracając szczególną uwagę na kondycję roślin oraz warunki pogodowe w trakcie zabiegu. Nie stosować na rośliny w warunkach silnego stresu pogodowego oraz w słabej kondycji (zwiędnięte, uszkodzone).

Dawkowanie nawozu MoMI:

dawkowanie

Zasady przechowywania:
Nawóz MoMI należy przechowywać w miejscu suchym i nienasłonecznionym, w zakresie temperatur od +5°C do 40°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, zwierząt domowych i gospodarskich, z dala od źródeł wody i żywności.