WPŁYW NAWOZU DOLISTNEGO MI6 NA ZACHOWANIE ZŁOŻONYCH MIESZANIN ZBIORNIKOWYCH TZW. TANK-MIX.