Nanotechnologia i firma Agrami w służbie rolnictwa

Współczesne rolnictwo, podobnie jak np. przemysł kosmiczny, medycyna, czy elektronika, musi spełniać najwyższe standardy zarówno w zakresie używanych środków, jak i dostarczanych produktów. Korzysta zatem z postępu naukowego i technologicznego. Nanotechnologia rewolucjonizuje aktualnie wiele gałęzi gospodarki. Jej osiągnięci stosowane są m.in. w rolnictwie przy produkcji nawozów i środków stymulujących wzrost roślin.

Firma Agrami wprowadza na rynek serię nawozów dolistnych zawierających nanokoloidalne jony srebra i nano cząsteczki miedzi. Bardzo małe rozmiary cząsteczek nano, a jednocześnie stosunkowo duża powierzchnia w stosunku do wielkości czyni je niezwykle aktywnymi biologiczne. Cząsteczki te mają zdolność szybkiego i łatwego wnikania nie tylko do tkanek roślinnych, ale także bezpośrednio do komórek. Wpływają na funkcjonowanie ich organelli i aktywizują podstawowe procesy fizjologiczne. Kształtują zarówno wigor i kondycję roślin, jak również odporność na abiotyczne i biotyczne czynniki stresu. W ich działaniu upatruje się możliwości zwiększenia odporności roślin na niską i wysoką temperaturę, niedobór wody, a zwłaszcza czynniki chorobowe i szkodniki. Konsekwencją tego jest bujny wzrost roślin, wysokie plony o bardzo dobrej jakości przy ograniczonych nakładach podstawowych środkach produkcji, jak nawozy doglebowe i środki ochrony roślin.