Promocja!

BorMI

Typ E.1.1f Nawóz borowy zawiesinowy. Nawóz WE – płynny nawóz mineralny

Nawóz do stosowania w roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych szczególnie wrażliwych na niedobór boru oraz innych roślinach z widocznymi i ukrytymi symptomami niedoboru tego mikroelementu.

210,00  199,00  netto244,00  brutto

BorMI jest nawozem mineralnym przeznaczonym do dokarmiania roślin, zwłaszcza tych o dużym zapotrzebowaniu na bor, np.: rzepaku ozimego, buraka cukrowego, bobowatych, brokułu, kalafiora, kapusty, drzew owocowych, ale także kukurydzy, ziemniaka oraz do szybkiego usuwania symptomów niedoboru tego mikroskładnika u rożnych roślin. Bor jest niezbędny do prawidłowej budowy oraz funkcjonowania błon i ścian komórkowych roślin, wpływa na wzrost i wielkość komórek, jest regulatorem niektórych hormonów roślinnych, bierze udział w metabolizmie węglowodanów i białek, wpływa na proces kwitnienia i owocowania, korzystnie oddziałuje na zdrowotność roślin, ich plonowanie i jakość plonów.

Zaawansowane właściwości dodatkowe nawozu BorMI:

  • wysoka koncentracja boru, małe dawki nawozu,
  • bardzo dobra rozpuszczalność nawozu i przyswajalność mikroskładnika,
  • łatwość przygotowania cieczy roboczej.

Zawartość składników pokarmowych: % m/m

1Bor (B) całkowity11%
2Bor (B) rozpuszczalny w wodzie11%

Korzyści ze stosowania nawozu zawierającego bor:

  • lepszy rozwój systemu korzeniowego roślin,
  • zwiększenie mrozoodporności i zimotrwałości,
  • lepsze kwitnienie i zawiązywanie owoców,
  • wzmożona asymilacja cukrów i tłuszczu,
  • ograniczenie występowania wielu chorób,
  • większe plony roślin i poprawa ich jakości.
Termin / Faza rozwojowaDawka [l/ha] lub
stężenie [%]
RZEPAK OZIMY
jesienią w fazie 4-8 liści1,0- 2,0
wiosną po wznowieniu wegetacji, początek wydłużania pędu1,0- 2,0
faza zielonego zwartego pąka1,0- 2,0
przed kwitnieniem, faza żółtego zamkniętego pąka1,0- 2,0
RZEPAK JARY, GORCZYCA
faza rozety liściowej1,0- 2,0
faza zielonego zwartego pąka1,0- 2,0
przed kwitnieniem, faza żółtego zamkniętego pąka1,0- 2,0
BURAK CUKROWY, PASTEWNY, ĆWIKŁOWY
faza 4-8 liści1,0- 1,5
faza zwierania się liści sąsiednich rzędów1,0- 2,0
ROŚLINY BOBOWATE
faza intensywnego wzrostu pędów1,0- 1,5
przed kwitnieniem1,0- 1,5
WARZYWA KAPUSTNE
rozwinięta rozeta liści po ukorzenieniu się roślin w polu1,0- 1,5
10-14 dni po pierwszym zabiegu1,0- 2,0
KUKURYDZA
faza 4-6 liści0,5- 1,0
faza 8-12 liści0,5- 1,0
ZIEMNIAK
faza intensywnego wzrostu pędów 0,5 – 1,0
przed kwitnieniem 0,5-1,0
DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE
faza pąków kwiatowych0,5- 2,0
początek kwitnienia0,5- 2,0
koniec kwitnienia1,0- 2,0
po zbiorze owoców1,0- 2,0

Dodatkowe informacje

Opakowanie

kanister

Pojemność

10 l