MI6

Nawóz WE – płynny nawóz mineralny złożony.
Typ C.2.3 Roztwór nawozowy NP (Mg, S) 3-15 (5-9). 
MI6 jest płynnym nawozem wieloskładnikowym zalecanym do stosowania we wszystkich uprawach rolniczych i ogrodniczych.

49,00  netto60,00  brutto

Typ C.2.3 Roztwór nawozowy NP (Mg, S) 3-15 (5-9).

MI6 jest płynnym nawozem wieloskładnikowym zalecanym do stosowania we wszystkich uprawach rolniczych i ogrodniczych. MI6 dodany do wody powoduje zmianę jej zabarwienia, co pozwala wzrokowo ocenić pH roztworu przy użyciu skali kolorymetrycznej umieszczonej na etykiecie. Kolor wody powinien stać się jasnomalinowy, co odpowiada wartości pH około 5.

Zaawansowane właściwości dodatkowe nawozu MI6:

• dostarcza roślinom składniki pokarmowe szybciej i skuteczniej, tworząc optymalny bufor dla większości mieszanin zbiornikowych; zawiera niezwykle cenny dla roślin magnez,

• posiada indykator (wskaźnik kolorymetryczny) pH roztworu – w prosty i błyskawiczny sposób, bez użycia skomplikowanej aparatury pozwala określić osiągnięcie optymalnych właściwości roztworu, nadając mu charakterystyczną jasnomalinową barwę (pH 4,5–5,5),

• własności adiuwantu – wspomaga skuteczność działania wprowadzanej substancji czynnej,

• ułatwia mieszalność, ogranicza ryzyko chemicznego rozkładu środków ochrony roślin,

• aktywator wnikania cieczy w głąb roślin,

• zwiększa odporność roślin na stres suszy oraz niskich temperatur.

Mineralny nawóz dolistny MI6 z powodzeniem może być stosowany we wszystkich uprawach rolniczych i ogrodniczych.

50–150 ml nawozu MI6 na 100 l wody.

Zawartość składników pokarmowych: % m/m

1Azot (N), całkowity3%
2Azot (N), w formie amidowej11%
3Pięciotlenek fosforu (P₂O₅)15%
4Tlenek magnezu (MgO), całkowity5%
5Trójtlenek siarki (SO₃), całkowity9%

 

Korzyści ze stosowania roztworu nawozowego kondycjonującego wodę:

• źródło łatwo dostępnych dla roślin: azotu, fosforu, magnezu i siarki,

• poprawa jakości wody do zabiegów ochrony roślin,

• obniżenie pH cieczy użytkowej,

• ułatwienie wnikania składników pokarmowych i substancji czynnych do roślin,

• ograniczenie niekorzystnych zmian i reakcji mieszanin zbiornikowych.

Orientacyjne dawki nawozu:

50–150 ml nawozu MI6 na 100 l wody.

Dodatkowe informacje

Pojemność

1 l, 5 l

Opakowanie

butelka, kanister