MI6.1.

Typ. C.2.3 Roztwór nawozu NP 3-15

MI6.1. jest płynnym nawozem dolistnym zawierającym azot i fosfor, zalecanym do stosowania w uprawach rolniczych i ogrodniczych. MI6.1. dodany do wody polepsza jej właściwości, obniża pH, co objawia się zmianą zabarwienia. Można to ocenić wzrokowo przy użyciu skali kolorymetrycznej umieszczonej na etykiecie. Kolor wody (roztworu) powinien stać się jasnomalinowy, co odpowiada wartości pH około 5.

39,00  netto47,00  brutto

Typ. C.2.3 Roztwór nawozu NP 3-15

MI6.1. jest płynnym nawozem dolistnym zawierającym azot i fosfor, zalecanym do stosowania w uprawach rolniczych i ogrodniczych. MI6.1. dodany do wody polepsza jej właściwości, obniża pH, co objawia się zmianą zabarwienia. Można to ocenić wzrokowo przy użyciu skali kolorymetrycznej umieszczonej na etykiecie. Kolor wody (roztworu) powinien stać się jasnomalinowy, co odpowiada wartości pH około 5.

Zaawansowane właściwości dodatkowe nawozu MI6.1.:

• nowa formuła o doskonałych właściwościach i działaniu,

• polepsza właściwości wody stosowanej do zabiegów agrochemicznych,

• indykator pH roztworu [wskaźnik kolorymetryczny],

• silne właściwości buforujące w obrębie pH 5,

• poprawa właściwości cieczy roboczej,

• aktywuje wnikanie cieczy do roślin,

• bogate źródło azotu i fosforu,

• zwiększa odporność roślin na stres.

Mineralny nawóz dolistny MI6.1. z powodzeniem może być stosowany we wszystkich uprawach rolniczych i ogrodniczych.

Zawartość składników pokarmowych: % m/m

1Azot  (N) całkowity3%
2Azot (N) w formie amidowej3%
3Pięciotlenek fosforu (P₂O₅)15%

Korzyści ze stosowania roztworu nawozowego kondycjonującego wodę:

  • źródło łatwo dostępnego azotu i fosforu,
  • poprawa jakości wody do zabiegów ochrony roślin,
  • obniżenie pH cieczy użytkowej,
  • ułatwienie wnikania składników pokarmowych i substancji czynnych do roślin,
  • ograniczenie niekorzystnych zmian i reakcji mieszanin zbiornikowych.

Orientacyjne dawki: 50 – 150 ml nawozu MI6.1. na 100 l wody.

Dodatkowe informacje

Pojemność

1 l, 5 l

Opakowanie

butelka, kanister