Nawozy – Kondycjonery wody

Pole

Wielofunkcyjność i bogactwo korzystnych cech użytkowych wytwarzanych produktów to motto firmy Agrami. Urzeczywistnieniem tej wizji są nawozy dolistne o  właściwościach kondycjonerów wody. Nowoczesne kondycjonery regulują pH wody oraz jej twardość. Wpływają na aktywność chemiczną występujących w wodzie kationów wapnia, żelaza, magnezu, potasu, sodu oraz anionów siarczanowych, chlorkowych, węglanowych czy azotanowych. Ogranicza to powstawanie osadów i innych wytrąceń agrochemikaliów w mieszaninach zbiornikowych. Substancje aktywne środków ochrony roślin czy składniki pokarmowe nawozów dolistnych chronione są przed wtórnymi reakcjami chemicznymi. Zwiększa to ich efektywność i zmniejsza ryzyko fitotoksycznego oddziaływania. Natomiast obecność adiuwantów w tych preparatach poprawia retencję cieczy roboczej na liściach, jej absorpcję i skuteczność działania.

Powiązane produkty

MI6 - butelka

FC 1(C)(I)(b)(ii): WIELOSKŁADNIKOWY PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY* MI6 jest płynnym nawozem wieloskładnikowym…

45,00 

Zobacz produkt

MI6.1. - butelka

PFC 1(C)(I)(b)(ii): WIELOSKŁADNIKOWY PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY* MI6.1. jest płynnym nawozem dolistnym…

40,00 

Zobacz produkt

Właściwościami takimi charakteryzują się innowacyjne kondycjonery firmy Agrami. Zawierają one makroskładniki pokarmowe roślin jak azot, fosfor, magnez, siarka. Poprawiają wigor roślin i ograniczają wpływ stresowych czynników środowiska. Podstawową ich funkcją jest jednak poprawa właściwości fizykochemicznych wody, co umożliwia optymalne działanie środków ochrony roślin i nawozów aplikowanych nalistnie. Posiadają kolorymetryczny indykator pH cieczy. Dodane w ilości około 100 ml do 100 l wody zmieniają jej odczyn z obojętnego do lekko kwaśnego lub alkalicznego, sygnalizując to zmianą barwy odpowiednio na czerwoną – malinową albo zieloną, błękitną. Optymalizacja pH wody jest niezbędna dla skutecznego działania wielu substancji czynnych współczesnych środków ochrony roślin. Poprzez alkalizację środowiska tworzą się również warunki niekorzystne dla patogenów roślin. Nawozy te zawierając adiuwanty polepszają równomierność i precyzję stosowania cieczy roboczej, zwilżenie liści, wykorzystanie aplikowanych substancji przez rośliny, czyniąc je bardziej efektywnymi i bezpiecznymi dla środowiska.